Đôi đèn điện bằng đồng thờ cúng tâm linh dùng để cắm điện .trưng bày hai bên bàn thờ được tỏa sáng không gian phòng thờ trang trọng hơn .đôi đèn đồng thờ cúng

Đôi đèn điện thờ cúng gia tiên

Mô tả sản phẩm

Đôi đèn điện bằng đồng thờ cúng tâm linh dùng để cắm điện .trưng bày hai bên bàn thờ được tỏa sáng không gian phòng thờ trang trọng hơn .đôi đèn đồng thờ cúng

0