Bộ hoành phi câu đối hay còn gọi bộ đại tự thờ cúng gia tiên .đền

Bộ đại tự bằng đồng thờ cúng gia tiên 176cm

Mô tả sản phẩm

Bộ hoành phi câu đối hay còn gọi bộ đại tự thờ cúng gia tiên .đền, chùa nhà thờ họ mang ý nghĩa để đời cho con cháu về sau nối dõi .bộ hoành phi câu đối đức lưu quang ,

934