bát hương đồng dapha thờ cúng ông bà cha mẹ để thờ cúng cho con cháu về sau thờ cúng bát hương đồng thờ cúng được hun màu nâu vàng . bát hương đồng 24cm

Bát hương bằng đồng thờ cúng

Mô tả sản phẩm

bát hương đồng dapha thờ cúng ông bà cha mẹ để thờ cúng cho con cháu về sau thờ cúng bát hương đồng thờ cúng được hun màu nâu vàng . bát hương đồng 24cm

934