Đỉnh đồng ngũ sắc đúc đồng nguyên khối đường nét đẹp thờ cúng ông bà . cha mẹ .để đời cho con cháu về sau nối dõi thờ cúng gia tiên ngày càng trang nghiêm hơn .đỉnh đồng ngũ sắc cao 60cm

Bộ đỉnh đồng khảm ngũ sắc – nơi bán đỉnh đồng thờ cúng

Mô tả sản phẩm

Đỉnh đồng ngũ sắc đúc đồng nguyên khối đường nét đẹp thờ cúng ông bà . cha mẹ .để đời cho con cháu về sau nối dõi thờ cúng gia tiên ngày càng trang nghiêm hơn .đỉnh đồng ngũ sắc cao 60cm

0