Tượng rắn bằng đồng phong thủy 20cm

Tượng rắn bằng đồng phong thủy

Cao : 15cm 18cm 20cm

Chất liệu : Đồng vàng nguyên khối

Liên hệ : 0934 789 269 – 09 669 32 446