tượng quan công bằng đồng cao 40cm

900

Tượng quan công bằng đồng được đúc công nghệ thủ công , tượng quan công trang trí phòng làm việc được trấn trạch tượng đồng phong thủy.