Tượng phật hoàng trần nhân tông cao 25 cm dát vàng

0

tượng trần nhân tông bằng đồng dát vàng 24 kg,tượng phật hoàng trần nhân tông làm quà biếu,thờ cúng