Tượng phật bà ngồi bằng đồng cao 50cm

6

Tượng phật quan thế âm .bằng đồng địa chỉ bán tượng phật thờ cúng cao cấp đúc công nghệ trên không đảm bảo uy tín chất lượng đồng ,