tượng nữ thần tự do cao 50 cm

0

Tượng đồng nữ thần tự do .được làm từ công nghệ mẫu ,phôi. đất song sang đúc đồng .đúc. song làm sạch rồi phủ bóng keo để bảo quản OXI Hóa ,