Tượng đồng quang trung nguyễn huệ khảm vàng bạc cao 55cm

15

Tượng quang trung nguyễn huệ là văn hóa lịch sử việt nam.gần đây thờ tượng quang trung nguyễn huệ .ngoài ra làm trấn trạch phong thủy làm quà biếu tặng .