Tượng đồng phật adida 68cm mạ vàng

25,000,000

Nhận đúc tượng phật đồng tinh xảo, đức phật adida diện mạo đẹp,chuyên đúc tượng phật thích adida bằng đồng để thờ cung,cúng dường