Tượng bác hồ bằng đồng dát vàng

0

đúc tượng bác hồ dát vàng 24k đúc đồng đỏ nguyên khối đường nét hoa văn tinh xỏ thờ cúng tâm linh để luôn tưởng nhớ .bác hồ bán thân dát vàng ,