Trưng bày bộ lư đồng thờ cúng – lư đồng bát giác vĩnh tiến

0

Lư đồng vĩnh tiến đúc đồng thau theo công nghệ mới được đúc rồng trầu mặt nguyệt .thờ cúng mang lại tâm linh cao .thờ cúng ông bà, cha mẹ là lòng tôn kính hiếu thảo với tổ tiên .bộ lư đồng số 3