Trống đồng quà tặng 15cm 20cm

Trống đồng được dùng làm quà tặng khai trương, khen thưởng, trưng bày phòng khách ngoài tính thẩm mỹ còn mang tính chất phong thuỷ, cầu sức khoẻ và công danh sự nghiệp .