Quốc huy bằng đồng đường kính 60cm

Chất liệu : đồng vàng

Đường kính : 60cm

Trọng  lượng : 5kg

Liên hệ : 09 34 789 269