Nhận Đúc Tượng Chân Dung Thiếp Vàng 9999

Đúc tượng đồng chân dung thiếp vàng 9999

Cao : 60cm

Trọng lượng : 30kg

Liên hệ : 09 34 789 269 – 09 669 32 446