Nhận đúc quốc huy bằng đồng uy tín nhất việt nam

Đúc quốc huy đồng uy tín

Đường kính : 1m2

Trọng lượng : 85 kg

Liên hệ :0934 789 269 – 09 669 32 446.