Mõ gỗ thờ cúng gia tiên

Chất liệu : bằng gỗ

Đường kính : 20cm,25cm

Trọng ;lượng 2kg

Hotline: 0934 789 269 – 09 669 32 446