Đúc tượng phật bồ tát thế chí cao 68cm

0

Đúc tượng phật bằng đồng cao 68cm đúc công nghệ thủ công đường nét hoa văn đẹp thờ cúng trong đền chùa là vật gia bảo để đời cho con cháu về sau .tượng bồ tát đại thế chí bằng đồng