Đúc tượng phật tam tòa thánh mẫu bằng đồng

0

Tượng phật tam tòa thánh mẫu đúc đúc đồng đỏ tinh khiết đường nét hoa văn đẹp .thờ. cúng. mang ý nghĩa để cầu tài lộc cầu bình an cho gia chủ ,nhận đúc tượng phật tam tòa thánh mẫu bằng đồng .