Đúc tượng phật bằng đồng thờ cúng

6,200

Đúc tượng phật đồng adida được đúc công nghệ truyền thống ,đúc đồng vàng hun màu giả cổ độ bền mãi với thời gian .đúc tượng phật adida thờ cúng .