Đúc tượng đồng võ thị sáu cao 81cm

0

Nhận đúc tượng đồng võ thị sáu cao 81cm – cửa hàng nhận đúc tượng đồng bán thân được tạo mẫu bằng đất sét đúc công nghheej thủ công chất liệu đồng đỏ .đúc tượng võ thị sáu làm quà tặng các cấp lãnh đạo trưng phòng làm việc .