Đúc tượng đồng thiếu nữ trang trí,tượng đồng nghệ thuật – dodongviet.vn

500,000

Đúc tượng đồng thiếu nữ trang trí,tượng đồng nghệ thuật – nhận đúc tượng trang trí phong cách châu âu,chuyên đúc đồng thiếu nữ,tượng đài thiếu nữ đồng đỏ,đồng vàng chế tác cao cấp hun màu,đúc đồng nghệ thuật tượng cho các Resofl, khách sạn