Đúc tượng đồng Thánh mẫu khảm ngũ sắc

75,000,000

Đúc tượng đồng Thánh mẫu khảm ngũ sắc – nhận đúc tượng mẫu,thánh mẫu,tượng đồng chân dung chạm khảm ngũ sắc thờ cúng trong đền thờ,đình chùa,điện thờ ý nghĩa,đồng chạm khảm ngũ sắc cao cấp cao 50,60,70,90,100cm khảm vàng,bạc,đồng đen,đồng xanh