Đúc Tượng đồng đào tuấn. uy tín nhất hà nội ,sài gòn,

0

Đúc tượng đồng đào tuấn ,đúc công nghệ thủ công đường nét tinh xảo. tượng đồng đào tấn
.đồ đồng việt ,nhận đúc tượng đồng bán thân ,tạc tượng đồng chân dung.làm theo yêu cầu của quý khách,