Đúc tượng đồng truyền thần 42cm

Đúc tượng truyền thần ông bà cha mẹ – địa chỉ đúc tượng bán thân bằng đồng công nghệ thủ công đường nét hoa văn tinh xảo tượng đúc có hồn giống 95% tượng đồng bán thân ,