Đúc đỉnh đồng tai rồng,nơi đúc đỉnh đồng cúng tiến

550

Đúc đỉnh đồng tai rồng,đỉnh trang trí,đỉnh đồng cúng tiến bày trong các đền thờ,từ đường,đình chùa ý nghĩa và trang trọng,cơ sở đúc chuông bằng đồng,đúc tượng bằng đồng tại hà nội và sài gòn