Đúc chuông đồng

Đúc chuông đồng cung tiến đền chùa

Mô tả sản phẩm

Đúc chuông đồng ,chuông chùa,chuông thỉnh.đúc chuông theo kích thước .25cm,35cm.45cm,60cm,70cm 90cm 1m,1m2.đồ đồng việt nhận đúc chuông,đúc chiêng đồng . đúc tượng phật .đúc tượng đồng.chân dung bán thân theo yêu cầu.

380

Mô tả

ĐÚC CHUÔNG ĐỒNG CUNG TIẾN CAO 1M1.

Thông tin sản phẩm 

Đúc chuông đồng

đúc chuông đồng đúc chuông đồng

chất liệu đồng đỏ ,đúc đồng nguyên khối ,cúng tiến đền chùa,nhà thờ họ .

Thợ đúc chuông có kinh nhiệm nâu năm trong nghề.chước tiên làm mẫu bằng khuân đất.sau đó chuyển sang đúc đồng làm sạch phôi đất.những thợ lành nghề nâu năm đúc quả  chuông đảm bảo độ ngân thanh vang  .đồ đồng việt chúng tôi nhận đúc chuông thỉnh,chuông công giáo, theo yêu cầu của quý khách.

Liên hệ : 0934 789 269 – 08 6686 3061 .

Theme Settings