Đồng hồ mặt trống đồng ĐK 40cm 54cm

Đồng hồ mặt trống bản đồ việt nam

Chất liệu đồng vàng nguyên tấm

KT : 30cm , 40cm ,54 cm

Hotline: 0934 789 269 – 09 669 32 446