Đồ Thờ Cúng Khảm Ngũ Sắc – dodongviet.vn

0

Bộ đỉnh đồng tam khí khảm rất công phu và tỉ mỉ từng đường nét hoa văn rất tinh khiết .bộ đỉnh đồng thờ cúng là vật gia bảo lưu truyền lại cho con cháu về sau thờ cúng ,đỉnh đồng khảm tam khí