Cửa Võng đồng vàng, Đại Tự Ngũ Phúc Lâm Môn 2m17 hán dịch

9

bán cửu võng đại tự,hoành phi câu đối bằng đồng giá tốt tại hồ chí minh