Cơ sở đúc tượng Phật Di Lặc

Đúc tượng phật di lạc

ĐK: 30cm ,40cm,50cm,60cm 70cm,

Chất liệu: đồng vàng nguyên khối

Liện hệ : 09669 32 446 – 09 34 789 269