Chiêng đồng thờ cúng trong chùa

6,000

chiêng đồng – đúc chiêng đồng ,chất liệu đồng vàng nguyên khối đúc công nghệ thủ công ,thờ cúng đình chà .nhà thờ .họ