Chạm phù điêu đồng hình phật,chân dung,theo ảnh đẹp bằng đồng

Chạm phù điêu đồng hình phật,chân dung,theo ảnh đẹp bằng đồng – chuyên chạm khăc phù điêu bằng đồng đẹp,tinh xảo,họa tiết sắc nét,hoa văn rõ ràng sắc xảo, nhận chạm khắc đồ đồng,tranh đồng,tượng đồng uy tín chất lượng

Mô tả

Chạm phù điêu đồng hình phật,chân dung,theo ảnh đẹp bằng đồng