Bộ lư đồng vuông vĩnh tiến số 3

Chất liệu: đồng vàng

Cao :  48cm

Trọng lượng: 20kg

Liên hệ : 0934 789 269