Bộ Lư Đồng Vĩnh Tiến – Địa Chỉ Bán Đồ Thờ Vĩnh Tiến

5

Lư đồng vĩnh tiến thờ cúng tâm linh là vật gia bảo lưu truyền lại cho con cháu về sau thờ cúng . bộ lư đồng thờ cúng gia tiên phù hợp bàn thờ 1m2 .2m27 .đồ đồng việt lư đồng vĩnh tiến