Bộ lư đồng hun dapha thờ cúng

Chất liệu : Đồng vàng

Cao: 50cm

Trọng lượng: 20kg

Liên hệ: 09 669 32 446