Báo giá mặt trống đồng qùa tặng

500,000

Mặt trống đồng ăn mòn quà tặng

Chất liệu : đồng vàng

ĐK: 17cm ,23cm,

Liên hệ : 0934 789 269