án gian bằng đồng

9

Bộ án gian 1,76m cho gia đình Với chất liêu đồng vàng nguyền chất hoa văn được trạm thủ công nổi khối sơn nền màu xanh tôn những hoa văn nên giúp cho phòng thờ sáng sủa uy nghi hơn

Thi công cửa võng án gian ,tư vấn nội thất bằng đồng cho nhà thờ họ,nhà thờ tổ .đình chùa….