Địa chỉ bán cuốn thư câu đối bằng đồng 135cm

5,500

Bộ cuốn thư câu đối thờ cúng gia tiên được hun màu giả cổ theo công nghệ thủ công đường nét hao văn tinh xảo được chạm rồng trâu mạt nguyệt thơ cúng gia tiên ông bà, cha mẹ .