Hiển thị tất cả 5 kết quả

Tượng Bác Hồ bằng đồng

Gía tượng bác hồ bán thân bằng đồng

Tượng Bác Hồ bằng đồng

Tượng Bác Hồ bán thân cao 1m1

Tượng Bác Hồ bằng đồng

Tượng bác hồ vẫy tay chào cao 42cm

Tượng Bác Hồ bằng đồng

Đúc tượng bác hồ 1m2