Đúc tượng bán thân cụ bà

ĐÚC TƯỢNG ĐỒNG BÁN THÂN

Mô tả sản phẩm

Đúc tượng đồng bán thân

Chất liệu  : đồng đỏ nguyên khối

Cao : 45cm

Trọng  lượng : 22kg

Liên hệ : 0934 789 269

0