đúc tượng bán thân

ĐÚC TƯỢNG ĐỒNG , ĐÚC TƯỢNG BÁN THÂN CỤ ÔNG 47 CM

Mô tả sản phẩm

đúc tượng bán thân ,Tượng đồng bán thân, được các nghệ nhân có kinh nghiệm lâu năm , đúc tượng chân dung,quá trình diệt mẫu sau đó vào đúc đồng,

0