Lư đồng vĩnh tiến đúc long lân quy phụng đường nét hoa văn tinh xảo thờ cúng gia tiên ý nghĩa và trang trọng bộ lư vuông đồng vĩnh tiến

Lư vuông vĩnh tiến thờ cúng gia tiên – đồ đồng việt

Mô tả sản phẩm

Lư đồng vĩnh tiến đúc long lân quy phụng đường nét hoa văn tinh xảo thờ cúng gia tiên ý nghĩa và trang trọng bộ lư vuông đồng vĩnh tiến

7.400