Bộ đỉnh đồng tam sự

Bộ đỉnh đồng ngũ sắc,bộ tam ngũ sự cao 50cm khảm chữ vàng

Mô tả sản phẩm

Bộ đỉnh đồng tam sự,ngũ sự chạm khảm ngũ sắc gồm 1 đỉnh,2 hạc đồng,2 chân nến chạm khảm vàng,bạc,đồng đen,đồng xanh cao cấp trong đồ đồng thờ cúng

0