Đỉnh đồng thờ cúng tâm linh cao được hờ cúng trong các đền chùa nhà thờ họ . thường dùng để thắp trầm khi ngày giỗ tết hàng năm

ĐỈNH ĐỒNG THỜ CÚNG KHẢM TAM KHÍ – DODONGVIET.VN

Mô tả sản phẩm

Đỉnh đồng thờ cúng tâm linh cao được hờ cúng trong các đền chùa nhà thờ họ . thường dùng để thắp trầm khi ngày giỗ tết hàng năm ,đỉnh đồng khảm tam khí thờ cúng để lư truyền lại cho con cháu về sau ,

0